گروه حوادث- پسر جوانی به خاطر ایجاد مزاحمت‌های تلفنی برای دختر جوانی از سوی دادگاه به پرداخت ۷۰هزار تومان جزای نقدی محکوم شد. هشتم بهمن‌ماه سال ۸۴ دختر جوان ۲۴ساله‌ای به کلانتری ۱۲مرکزی ورامین مراجعه کرد و گفت: یک ماه است پسر جوان ناشناسی با تلفن کارتی با تلفن‌ منزل ما تماس گرفته و برای من مزاحمت ایجاد می‌کند. این دختر ادامه داد: این مزاحمت‌ها از آنجا شروع شد که یک‌ماه قبل پسرعمویم از تلفن کارتی با منزل ما تماس گرفت، اما پس از اتمام مکالمه‌اش او فراموش کرد کارت تلفن خود را بردارد . پسر جوانی که صحبت‌های پسرعمویم را می‌شنید چون شماره تلفن ما روی شماره‌گیر تلفن مانده بود اقدام به مزاحمت تلفنی کرد. او در آخرین تماس‌اش مرا به قرار ملاقات دعوت کرد و قرار است ساعت ۱۵امروز در میدان راه‌آهن منتظر من باشد. ماموران واحد گشت کلانتری موفق شدند تا پس از شناسایی جوان مزاحم او را در محل قرار با دختر جوان دستگیر کنند. جوان مزاحم مورد بازجویی قرار گرفت و پس از قبول اتهامات خود از دادگاه تقاضای بخشش کرد. قاضی شعبه ۱۰۲ جزایی دادگاه ورامین این جوان ۲۲ساله را به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی مستندا به ماده ۶۴۱قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت کرد. با اعتراض متهم پرونده برای بررسی مجدد به شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد. قاضی علی‌اصغر تشکری و سید محمد دهنوی هیات قضات این دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای صادره را موافق قانون دانسته و عینا تایید کردند.