در پی اظهارات وزیر کار مبنی بر تشکیل «کانون عالی تشکلات کارگری» یک مقام ارشد کارگری گفت: چنین تشکلی در قانون کار نیامده است .

«علیرضا حیدری»، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با ایلنا، افزود : طبق قانون کار، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌‏های صنفی و نمایندگان کارگری می‌‏توانند اقدام به تشکیل کانون عالی کنند که در حال حاضر تنها شوراهای اسلامی کار چنین شرایطی را دارند .

وی تاکید کرد‌‏: تنها در صورتی که این سه تشکل دارای کانون عالی باشند، می‌توان اقدام به تشکیل کنفدراسیون تشکلات کارگری کرد بنابراین احتمالا منظور وزیر کار از تشکیل کانون عالی تشکلات کارگری، همان‌ کانون عالی‌‏شوراها است.

این مقام کارگری با اشاره به ماده ۱۳۵ قانون کار گفت‌‏: به استناد این ماده قانونی و آیین‌‏نامه مصوب هیات وزیران، کانون عالی شوراها می‌‏تواند تشکیل شود که البته تا کنون ۵ دوره هم تشکیل شده است.