عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی کشور گفت: جاه‌طلبی تشکل‌ها برای تحقق اهداف توسعه هزاره سوم باید کنار گذاشته شود و همه گروه‌ها برای تحقق این اهداف در کشور همفکری و مشارکت کنند. به گزارش ایرنا، «محسن خواجه نوری» در همایش «مسوولیت‌پذیری بخش‌خصوصی و آرمان‌های توسعه هزاره سوم» در تهران افزود: ضروری است که همه دست‌اندرکاران بخش خصوصی مشارکت جدی در تحقق اهداف توسعه هزاره، داشته باشند.

وی با تاکید بر نقش دولت در تحقق این اهداف یادآور شد: هسته اصلی تحقق آرمان‌های توسعه، دولت است. اما دولت به تنهایی نمی‌تواند مسوولیت این مهم را بر عهده داشته باشد.

به گفته خواجه نوری، کاهش فقر شدید که آرمان نخست توسعه هزاره است در صورتی محقق خواهد شد که هفت آرمان دیگر توسعه نیز تحقق یابد.

این عضو کانون عالی کارفرمایی کشور گفت: کار و تولید در محور فقر موثر هستند. هم‌اکنون پنج‌میلیون نفر در کشور بیکار هستند که در صورت نیافتن شغل به جمعیت زیر خط فقر راه می‌یابند.

خواجه‌نوری اظهار داشت: بخش‌خصوصی در قالب تشکل‌ها می‌تواند در جهت امنیت اقتصادی، اجتماعی و تنش‌زدایی با دولت همگام شود و کمک‌های فکری خود را در اختیار دولت قرار دهد.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز در این همایش با اشاره به اهداف و آرمان‌های توسعه هزاره سوم گفت: تحقق آرمان‌های توسعه هزاره سوم سبب افزایش کسب و تولید در کشور می‌شود.

«هادی غنیمی‌فرد» در پایان افزود: دولت برای تحقق آرمان‌های توسعه باید نقش نظارتی داشته باشد و از دخالت در امور و تصدیگری پرهیز کند.

همایش مسوولیت‌پذیری بخش‌خصوصی و آرمان‌های توسعه هزاره سوم از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کانون عالی کارفرمایی و برخی نمایندگان سازمان ملل جهت تحقق اهداف توسعه هزاره روز گذشته در تهران برگزار شد.