Patch مایکروسافت و نقص Word

Patch ماهیانه مایکروسافت در ماه سپتامبر به کاربران کمک می‌کند تا در برابر حملات zero-day که نرم‌افزار Word مایکروسافت را مورد هدف قرار داده‌اند، به دفاع از خود بپردازند. مایکروسافت برای برطرف ساختن نقایص بحرانی موجود در Microsoft Publisher، یک روزآمدساز بسیار مهم برای پروتکل ارتباطات شبکه‌ای و یک به روزرسانی امنیتی دیگر را برای برطرف ساختن باگ‌های موجود در سرویس فهرست‌سازی منتشر ساخته است.

Systemgroup.net