شرکت AOL دامنه‌های ایمیل شخصی جدیدی را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار داد. به گزارش ایسنا، سرویس جدید AOL با نام «Called My eAddress» به کاربران امکان می‌دهد تا آدرس‌های ایمیل خود را با هر یک ازدامنه‌های «com.» یا «net.» که تمایل دارند به وجود آورند، در نتیجه کاربر برای ارتباط با دوستان، خانواده و همچنین همکاران خود آدرس‌های جداگانه‌ای را به وجود می‌آورد. AOL برای هر دامنه‌ شخصی بیش از یک‌صد آدرس ارائه می‌کند، کاربران در انتخاب یک آدرس می‌توانند هر نوع اسم، گروه یا کلمه را قبل و بعد از بخش «at» در آدرس قرار دهند، کاربران همچنین می‌توانند آدرس را با دامنه‌

AOL.COM به وجود آورند. این آدرس‌های شخصی شده می‌توانند به عنوان آدرس پیام فوری‌ AOL و یا آدرس صفحات وب شخصی و سرویس شبکه مورد استفاده قرار گیرند.