رییس کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور گفت: به دلیل نداشتن درآمد کافی و بالا بودن هزینه‌ها بیش از ۶۰درصد دفاتر ارتباطی دچار ضرردهی هستند و امکان تعطیلی آنها وجود دارد. عبدالمجید امین در گفت‌وگو با فارس با اشاره به وجود ۱۴۰۰ دفاتر خدمات ارتباطی در سال ۸۴، گفت: این تعداد اکنون به خاطر هزینه‌ بالا و درآمد نامناسب به ۱۲۰۰ دفتر رسیده است. وی با بیان اینکه از ۱۲۰۰ دفاتر خدمات ارتباطی و همراه کشور تنها ۲۰۰ دفتر در تهران وجود دارد، اظهار داشت: هم‌اکنون سرمایه‌گذاری در این بخش سودآور نیست. امین افزود: در حال حاضر از سود سرمایه‌گذاری در تعرفه‌های آیین‌نامه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی خبری نیست.

وی ادامه داد: با ارزیابی و بررسی ۱۰ دفتر خدمات فناوری اطلاعاتی مشخص شد که ۵۰درصد هزینه دفاتر در حد متوسط به بالا قرار گرفته است به گونه‌ای که این دفاتر توان پاسخگویی به تمام هزینه‌ها از جمله اجاره، حقوق و مخارج دیگر را ندارند.