نرخ انواع سیم‌کارت تلفن همراه، روز دوشنبه در بازار تهران بدون تغییر نسبت به روز پیش‌از آن به شرح زیر بود.