فارس- میانگین شهریه مدارس غیرانتفاعی در استان‌های کشور و حداقل و حداکثر شهریه تصویبی مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی جدید اعلام شد.
غلامحسین حیدری، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، میانگین شهریه مدارس غیر انتفاعی را اعلام کرد. وی تاکید کرد که میزان شهریه مدارس با دقت تعیین شده است.