یک شرکت فعال در زمینه تولید P.V.C و چرم مصنوعی از مدیر تولید با حداقل ۱۰ سال سابقه کار و مدیر فنی با حداقل ۱۰ سال سابقه کار دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به همراه یک قطعه عکس با ذکر نشانی و شماره تماس به صندوق پستی ۳۱۴-۱۴۱۹۵ ارسال کنند.