شرکت سامان کاشی برای تکمیل کادر خود از تعدادی مهندس سرامیک با حداقل ۲ سال سابقه کار در صنایع کاشی و سرامیک برای کار در کارخانه واقع در شهرستان بروجرد، طراحی کاشی با حداقل ۳ سال سابقه کار برای دفتر مرکزی تهران دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به شماره فکس ۲۲۲۵۸۸۳۲ یا پست الکترونیکی SS۵۸۳۷@gmail.com ارسال کنند.