مهندسان مشاور آسه صنعت برای مدیریت پروژه‌های صنعتی از مهندسان عمران با تجربه کافی در اداره دفاتر فنی و مدیریت پروژه‌های صنعتی با آشنایی کافی به زبان انگلیسی دعوت به همکاری می‌کند.

متقاضیان می‌توانند مشخصات خود را به شماره فکس ۸۸۷۵۹۹۶۱ ارسال کنند.