یک شرکت معتبر و بزرگ داروسازی برای تکمیل کادر پرسنلی خود از ۲نفر کارشناس ارشد شیمی، ۳نفر کارشناس شیمی برای آزمایشگاه‌های کنترل و کارشناس شیمی (خانم) یا زبان انگلیسی، آشنایی کامل با کامپیوتر - تایپ فارسی و لاتین دعوت به همکاری می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را تا ۴ مهرماه به صندوق پستی ۱۷۳۹-۱۳۱۸۵ ارسال کنند.