نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران لشکر ۶۴ ارومیه در نظر دارد لوله‌کشی گاز داخلی اماکن پادگان مهاباد از نوع سپاهان اصفهان سنگین را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲مهرماه به مهندسی تخصص لشکر ۶۴ ارومیه واقع در میدان ایالت شهرستان ارومیه به درب دژبانی لشکر مراجعه کنند و با شماره‌تلفن ۳۴۴۰۹۰۴ داخلی ۳۰۰ تماس بگیرند.