سازمان پارک‌ها و فضای سبز در نظر دارد یک دستگاه ژنراتور برق برای پارک کوهستان را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ مهر ماه به نشانی سازمان پارک‌ها واقع در پارک‌ شهر شادی مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۸۲۵۱۵۰۰ و ۸۲۵۴۷۲۲ تماس بگیرند.