شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران در نظر دارد امور باغبانی و نگهداری فضای سبز خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۳مهرماه به شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران واقع در کیلومتر ۴ جاده قدیم کرج مراجعه کنند یا با شماره‌ تلفن‌های ۹-۶۶۸۰۸۳۷۲ داخلی ۲۵۰-۲۴۵ تماس بگیرند.