صنایع پنها در نظر دارد اجرای امور ساختمانی و تاسیساتی یکساله خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول مهرماه به نشانی میدان آزادی، بلوار معراج، روبه‌روی ساختمان نقشه‌برداری، صنایع پنها، جنب درب شماره ۲، مرکز پیام مراجعه کنند.