یک موسسه دولتی در نظر دارد دو باب ساختمان مسکونی شامل ساختمان ارمغان حدود ۶۰۰مترمربع عرصه و ۲هزار و ۸۸۳مترمربع زیربنا و ساختمان صداقت حدود ۶۰۰مترمربع عرصه و ۲هزار و یکصد مترمربع زیربنا را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از ۸ الی ۱۲مهرماه به نشانی خیابان آفریقا، خیابان صداقت، جنب مدرسه راهنمایی دخترانه الزهرا، پلاک ۶۹ مراجعه کنند.