سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در نظر دارد عملیات راهبری و اجرایی کارواش واقع در مرکز دفن آرادکوه (کهریزک) را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۵ مهر ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری ۹۰۰۷۶ بانک ملی ایران شعبه میرعماد به نشانی دبیرخانه سازمان واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان اندیشه، اندیشه ششم غربی (شهید گودرزی)، پلاک ۵۲ مراجعه کنند.