شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان (سهامی‌خاص) در نظر ۱۶دستگاه کوئل آمونیاکی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری و نصب کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۶مهرماه به نشانی رشت، شهر صنعتی، ورودی دوم، شرکت شیر پاستوریزه، گیلان (سهامی خاص) مراجعه کنند یا با شماره تلفن‌های ۴-۳۳۸۲۳۴۰-۰۱۳۲ تماس بگیرند.