شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران در نظر دارد پروژه احداث ساختمان آتش‌نشانی و محوطه‌سازی شهرک صنعتی بند پی شرقی جنب روستای صورت و کاشیکلا و پروژه اجرای عملیات ساخت دیوار حائل معابر داخلی شهرک صنعتی بابل‌کنار جنب روستای درازکلا را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۶مهرماه به واحد دبیرخانه شرکت واقع در ساری، بلوار پاسداران مراجعه کنند.