دانشکده پزشکی اراک در نظر دارد یک دستگاه دیگ آب گرم با ظرفیت ۲میلیون و ۵۰۰هزار کیلو کالری با ۱۰ بار فشار کار را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲ مهر ماه به دانشکده پزشکی اراک واقع در سردشت، مدیریت امور عمومی دانشکده مراجعه کنند.