شرکت آبفاشهری استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر یاسوج شامل خیابان ۱۳آبان، خیابان‌های مرکزی شهر، معلم، مطهری با انشعابات مربوطه را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۷مهرماه به دبیرخانه شرکت مراجعه کنند.