شهرداری منطقه ۱۶ تهران در نظر دارد اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی لیبهر ۹۱۲ مورد نیاز خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۰ مهرماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۲۵هزار ریال به حساب ۹۹۹۱۶ بانک ملی ایران شعبه حساب‌های دولتی به نشانی خیابان شهید رجایی، ایستگاه ورزشگاه، شهرداری منطقه ۱۶، واحد قراردادها مراجعه کنند.