شرکت مالیبل سایپا در نظر دارد انجام عملیات سنگ‌زنی ماهیانه حدود ۳۰هزار عدد میل‌لنگ پراید و پژو و انجام عملیات جداسازی قطعات چدنی را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول مهرماه به کیلومتر ۵/۱۵ جاده مخصوص کرج، روبه‌روی سایپا، شرکت مالیبل سایپا امور پیمانکاران مراجعه کنند.