شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه یک در نظر دارد به نیابت از تعزیرات حکومتی ویژه گندم و آرد و نان استان تهران مقدار حدود ۳۲۰تن آرد مشکوفه غیرقابل مصرف انسان را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۲مهرماه به نشانی تهران، خیابان شهید رجایی، چهارراه چیت‌سازی، سیلوی تهران، امور قراردادها مراجعه کنند یا با شماره‌تلفن‌های ۵ و ۵۵۰۶۰۲۴۳ و ۵۵۰۶۵۵۷۸ تماس بگیرند.