مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نظر دارد ۲۵ قلم از سموم دفع آفات نباتی (کنه‌کش و حشره‌کش) موجود در انبار خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۵ مهر ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب ۲۲۱۴۲ بانک کشاورزی کرج شعبه مرکزی کد ۱۳۰ به نشانی کیلومتر ۵۰ اتوبان کرج - قزوین بعد از کارخانه سیمان آبیک، جاده چمبورک یا تهران، خیابان گاندی، بن‌بست چهارم، پلاک ۴، طبقه نهم دفتر کمیسیون معاملات مراجعه کنند.