شهرداری منطقه ۲۰ در نظر دارد عملیات ترمیم و ایجاد شبکه روشنایی و ایجاد شبکه آبرسانی در سطح منطقه را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۰ مهر ماه به واحد قراردادهای منطقه واقع در شهرری، خیابان شهرداری، ساختمان مرکزی مراجعه کنند.