مرکز آموزشی- درمانی سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران در نظر دارد ۸دستگاه از خودروهای مستعمل و اوراقی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا اول مهرماه به نشانی خیابان امام خمینی، نرسیده به میدان حسن‌آباد، واحد نقلیه مراجعه کنند.