دبیر جامعه هتلداران استان آذربایجان شرقی، گفت: شرکت سرمایه‌‏گذاری توسعه مهمانخانه‌‏های ایران و شرکت ترکیه‌‏ای در زمینه ساخت هتل طبق پیش‌‏بینی‌‏های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در تبریز سرمایه‌‏گذاری نخواهند کرد. محمد آرا، دبیر جامعه هتلداران استان آذربایجان شرقی، در گفت‌‏وگو با ایلنا، گفت: طبق توافق‌‏های شرکت سرمایه‌‏گذاری توسعه مهمانخانه‌‏های ایران و یک شرکت تاسیس هتل ترکیه‌‏ای، این دو شرکت حدود ۱۰۰هتل را در مسیرهای گردشگری ایران ایجاد خواهند کرد. وی، افزود: طبق بررسی‌‏های سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ساخت هفت هتل ۳ ستاره و دو هتل ۴ ستاره در استان آذربایجان شرقی توجیه اقتصادی خواهد داشت که باید در شهرهای جلفا، مراغه، مرند و تبریز ساخته شود. وی، گفت: حال این شرکت‌‏های سرمایه‌‏گذار تا چه اندازه به بررسی طرح توجیه اقتصادی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عمل کنند، معلوم نیست و این مساله نیاز به بررسی بیشتر و گذشت زمان خواهد داشت.