طرح مسائل بنیادین صنعت و تشکل‌های مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز رسیدن به راه‌حل علمی معضلات باشد. بختیار علم‌بیگی، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران، در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با انتقاد از این که سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، بعد از تجدیدنظر کلی به عمل آمده در آن تاکنون به صورت کامل در اختیار افکار عمومی، سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی قرار نگرفته است، گفت: حجم سند استراتژی توسعه صنعتی کشور، در چاپ نخستین و قبل از تجدیدنظر ۴ جلد کتاب بود که با توجه به پیچیدگی مسائل مطروحه و فشردگی آن، پس از انتشار نسخه اصلاح شده اظهارنظر در مورد بخش‌های آن به ترتیب اولویت انجام خواهد شد.

وی افزود: از نحوه حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند بازنگری سند استراتژی توسعه صنعتی کشور اطلاع دقیقی در دست نیست که این امر می‌تواند به طور بالقوه احتمال وجود نارسایی و یکسونگری را افزایش دهد.