یزد- ایرنا: یک دستگاه اتوبوس حامل دانش‌آموزان که به منظور شرکت در اردوی تابستانی از مبدا طبس به مقصد مشهد مقدس می‌رفت، واژگون شد و ۲۴ مجروح بر جای گذاشت. علت این حادثه و جراحات وارده بر سرنشینان خودرو جمعی هنوز مشخص نشده است. در همین محور طبس به مشهد دیروز دو حادثه رانندگی دیگر نیز رخ داده که یک مجروح و یک کشته داشته است.