دنیای اقتصاد‌ ـ مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب از سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰میلیارد تومانی در بخش آب و فاضلاب طی یک‌سال گذشته خبر داد. عباس شفیعی ضمن اعلام این خبر میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که طی هفته دولت نیز به بهره‌برداری خواهند رسید را ۱۶۰میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: طی هفته دولت دو تصفیه‌خانه آب و ۹ تصفیه‌خانه فاضلاب، شش‌هزار کیلومتر شبکه توزیع آب به قطر ۸۰ میلیمتر و ۲۲۵ حلقه چاه به بهره‌برداری خواهد رسید. وی در ادامه به میزان متمم بودجه برای سال ۸۵ در بخش آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: در متمم بودجه ۳۱۰میلیارد تومان برای آب شهری، ۲۵۰میلیارد تومان برای فاضلاب شهری، ۵میلیارد تومان در زمینه فاضلاب روستایی، ۶۵میلیارد تومان برای ساماندهی حاشیه‌نشین‌ها، ۱۷۰میلیارد تومان برای توزیع آب شهرها، ۲۱۰میلیارد تومان در راستای مجتمع‌های آبرسانی و ۲۵۰میلیارد تومان باقیمانده نیز برای کمک به زیان‌دهی به دلیل تثبیت قیمت‌ها پیشنهاد شده که در مجموع رقم پیشنهادی ۱۳۰۰میلیارد تومان را دربر می‌گیرد.

وی در ادامه به میزان ۳۵۰ طرح آبرسانی که هم اکنون در حال اجرا است اشاره کرد و افزود: احداث ۳۵ تصفیه‌خانه آب نیز در حال اجرا است. همچنین طی یک‌سال اخیر ۱۴ طرح آبرسانی ملی به ظرفیت ۵۹۹۰ لیتر بر ثانیه به بهره‌برداری رسیده است.

عباس شفیعی همچنین با بیان اینکه عملیات اجرایی ۱۰۸ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در حال اجرا است، تصریح کرد: تمامی این تصفیه‌خانه‌ها تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و ۱۴ تصفیه‌خانه فاضلاب شهری به ظرفیت ۲۱۶۰هزار نفر نیز به بهره رسیده‌اند.