فارس- رییس صندوق رفاه دانشجویان میانگین شهریه سال تحصیلی ۸۵-۸۴ دانشگاه‌های غیرانتفاعی را اعلام کرد. مهرداد فولادی‌نژاد شهریه سال تحصیلی ۸۵-۸۴ دانشگاه‌های غیرانتفاعی در مقطع کاردانی ۳میلیون و ۶۵۰‌هزار ریال، در مقطع کارشناسی ۵میلیون و ۶۷۵‌هزار ریال، در مقطع کارشناسی ارشد ۱۶‌میلیون و ۲۵۰‌هزار ریال و در مقطع دکترای تخصصی ۱۵میلیون ریال اعلام کرد.

وی با اشاره به عدم پاسخگویی میزان وام شهریه به نیاز دانشجویان گفت: در سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵ پیش‌بینی می‌شود، در مقطع کاردانی دانشگاه‌های غیرانتفاعی ۶۵‌هزار نفر، در مقطع کارشناسی ۵۱هزار و ۷۵۰ نفر، در مقطع کارشناسی ارشد ۲هزار و ۹۰۰ نفر و در مقطع دکترای تخصصی ۳۶۰ نفر خواستار وام شهریه باشند.

رییس صندوق رفاه دانشجویان اظهار کرد: کمبود اعتبار وام شهریه دانشجویان فقط مختص دانشگاه‌های غیرانتفاعی نیست و شامل تمام دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی می‌شود.