فارس- راه‌آهن جمهوری اسلامی‌ایران به منظور گسترش حمل‌و‌نقل کانتینری، قطارهای برنامه‌ای بندرعباس- آپرین را راه‌اندازی کرد. مدیرکل روابط‌عمومی‌راه‌آهن اعلام کرد: در حال حاضر هر روز یک قطار کانتینری برنامه‌ای در این محور تردد می‌کند. «حمید صدیق‌پور» افزود: این قطار هر روز ساعت چهار صبح از ایستگاه آپرین تهران به مقصد بندرعباس و هر روز ساعت ۹و۵۰دقیقه نیز از بندرعباس به سمت آپرین تهران حرکت می‌کند و در کمتر از ۶ساعت به مقصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه با برنامه‌ریزی انجام شده، رفته‌رفته زمان توقف قطارهای برنامه‌ای در برخی ایستگاه‌ها کاهش خواهد یافت، هدف از راه‌اندازی قطارهای کانتینری برنامه‌ای را کاهش زمان سیر، رقابت با حمل‌ونقل جاده‌ای، جلب رضایت مشتریان و بالا بردن سرعت عملیات بازرگانی عنوان کرد و گفت: این قطارها بدون هیچ اتصال و انفصال در طول مسیر حرکت می‌کنند و در ساعت مقرر به مقصد می‌رسند. مدیر کل روابط‌عمومی ‌راه‌آهن گفت: «با توجه به محدودیت‌های موجود و سایر تقاضاهای حمل کالا با راه آهن، تداوم اعزام قطارهای کانتینری برنامه‌ای مشروط به وجود کانتینر در این مسیر است. سخنگوی راه‌آهن، برنامه‌ای شدن قطارهای باری را از جمله اهداف مهم راه‌آهن بیان کرد و اظهار کرد: «راه‌اندازی قطارهای کانتینری برنامه‌ای در جلب رضایت مشتریان بسیار موثر بوده است.» وی افزود: قطارهای کانتینری برنامه‌ای با ۸۵۰ متر طول دارای ۴۰ واگن هستند و تناژ آن نیز به ۳۲۰۰ تن می‌رسد و به صورت دو لکوموتیو حرکت می‌کنند.» به گفته وی، کانتینرها پس از رسیدن به پایانه ریلی آپرین بزرگ و تحویل به مشتریان در ایستگاه‌های اطراف تهران مانند تپه سفید، نیک پسندی و لشکری توزیع می‌شوند.»