با حکم نهایی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجازات حبس ۹۱ روز مالک یک برج تجاری در شمال شهر تهران که رییس کلانتری منطقه را به خاطر حضور گشت کلانتری در مقابل برج متهم به باج‌خواهی کرده بود، به مدت دو سال به تعلیق درآمد. بنابر این گزارش پس از محکومیت غیابی مالک برج به تحمل حبس و شلاق در شعبه ۱۰۷۸ تهران و اعتراض متهم به این رای قضایی در مرحله واخواهی متهم از اتهام توهین به نیروی انتظامی تبرئه شد که پس از اعتراض نماینده حقوقی نیروی انتظامی پرونده برای بررسی نهایی در اختیار هیات قضات شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار گرفت.

قضات دادگاه، این اعتراض را وارد تشخیص دادند و با توجه به آنکه هدف نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیت بوده اما متهم اقدام پلیس را بهانه‌ای برای باج‌خواهی قلمداد کرده و نتوانسته این اتهامات را ثابت کند متهم را به خاطر نشر اکاذیب به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم کردند. به گزارش خبرنگار ما قضات شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضمن مجرم شناختن متهم حکم ۹۱ روز زندان وی را به مدت ۲سال به حالت تعلیق در آوردند که در صورت ارتکاب جرایم مشابه این حکم نیز به مرحله اجرا درآید.