بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۴ (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گفت: قرار بیش از ۱۷۰ پرونده مربوط به شاکیان شرکت گلدکوئیست در این شعبه صادر شده است. به گزارش (ایسنا)، به نقل از روابط عمومی قوه قضائیه، حیدر محمدزاده افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ پرونده مربوط به شرکت گلدکوئیست به این شعبه ارجاع شده که برای حدود ۸۰ پرونده در خصوص این شرکت قرار مجرمیت صادر و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است. وی تصریح کرد: همچنین برای حدود ۸۰ پرونده نیز قرار منع تعقیب و برای ۱۵ پرونده دیگر قرار عدم صلاحیت صادر شده است.

بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۴، افزود: بقیه پرونده‌های ارجاع شده به این شعبه در حال رسیدگی است و به محض ارائه دلیل از طرف شکات، قرار مناسب در خصوص آنها صادر خواهد شد. محمدزاده تاکید کرد: اولین پرونده‌ای که در خصوص شکایت از شرکت گلدکوئیست به این شعبه ارجاع شد، در تاریخ ۵فروردین‌ماه سال‌جاری بوده است.