ایسنا- ایرج ندیمی دیروز اولین ناطق پیش از دستور مجلس بود که گفت: دو سال و اندی از کارکرد مجلس هفتم می‌گذرد. مجلس که خود ناظر بر امور دستگاه‌ها، قوه مجریه و دیگر مجموعه‌های اداری و مدیریتی است باید بر خود نظارت کند و پاسخگوی دو سوال اساسی باشد که چه برنامه‌ای داشته و هم‌اکنون با چه کارنامه‌ای روبه‌رو است؟ آیا توانسته است به نیازها، مطالبات و انتظارات مردم خصوصا با توجه به جهت‌گیری‌ها، شعارها و انتظاراتی که آفریده است، پاسخگو باشد؟

عضو فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: طبیعتا مردم در انتهای همین دوره به نوعی قضاوت خواهند کرد، اما پیش از آن که آنها قضاوت نهایی را داشته باشند خوب است که نیک به کردار تقنینی و نظارتی خود بنگریم تا چه دستمایه‌ای را فراهم آورده و از چه کمبودهایی در رنج هستیم.

نماینده لاهیجان با طرح این سوال که تعامل قوای مجریه و مقننه در این هفت دور به چه فرجامی رسیده است؟ گفت، بعضی‌ها انتظار داشتند و دارند و در این ۷ دوره مجلس چنین انتظاری وجود داشته است که مجلس‌الدوله باشد، اما بوده‌اند و هستند کسانی که از مجلس انتظار انذار و تبشیر موثر و کاربردی را داشته و دارند و معتقدند مجلس نباید مجلس‌الدوله باشد و البته نباید جهت عکس و مخالف و تضاد را پیشه کند، اما وظیفه ندارد که در مقابل کاستی‌ها و ضعف‌ها ساکت بنشیند.

ندیمی معتقد است مجلس باید با اهرم‌های تذکر، پرسش، تحقیق و تفحص و استیضاح وظیفه نظارتی خود را به انجام برساند، لذا این که برخی انتظار دارند که مجلس دست بسته تسلیم باشد یا با تمام وجود مخالفت کند، هر دو بر سبیل افراط و تفریط است.

ندیمی خاطرنشان کرد: مثلا در جهت حزبی همه گروه‌های اجتماعی در دوره‌های مختلف از افراط و انحصار حزبی نالیده‌اند. چپ و راست نیز در این موضوع مشترک هستند. آیا در این ۷ دوره، بسیاری از امور را به اشخاص و شیوخ و قوم و جامعه نسپرده‌ایم و به اصطلاح خود، در مجلس بسیاری از قیام و قعودهای گذشته و مخالفت‌ها و موافقت‌های فعلی تابعی از تصمیمات رجال درون مجلس یا حزبی نبوده است؟ آیا مردم می‌پذیرند که نمایندگان خود را در رابطه با اشخاص حزبی تسلیم ببینند؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نکته دیگری که مردم انتظار دارند این است که نماینده در چه سطحی ظاهر شود، آیا فقط به کارکردهای درون مجلسی و ملی متوجه باشد یا خواسته‌های شخصی، استانی، روستایی و مانند آن را نیز پیگیر باشد. این که بتوانیم بین این ۳ سطح یعنی ملی،‌ استانی و شهرستانی تعامل و ارتباط برقرار کنیم همواره دغدغه بوده است و در این ۷ دوره شاهد آن بوده‌اند که نتوانسته‌اند برخی دوستان این مساله را حل کنند.

این نماینده مجلس اظهار داشت:‌ حل این مشکل که نماینده چه سطحی هستیم، حقیقتا در بسیاری از همکارانم در این دوره و دوره‌های گذشته سخت‌تر بوده است، زیرا مردم با تنوعی که دارند همه سطوح را در نظر می‌گیرند و نقش نماینده را در مجلس و پارلمان به نیکویی در نظر دارند.

وی ادامه داد: در رابطه با کمیسیون‌های تخصصی باید پرسید حقیقتا مساله شناسی صورت گرفته است؟ یا ما تسلیم برخی نمایندگان هستیم که طرح می‌دهند یا دولت که لایحه می‌دهد؟ آیا خودمان در راستای اندیشه و مسائل اساسی، واقعا اندیشه کرده‌ایم.

ندیمی گفت: باید فراتر از چند المپیاد و چند اختراع و ابداع به این ملتی که سوابق ارزشمندی در تاریخ از جهت علم دارد، توجه داشته باشیم. بنابراین آن چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که اول باید بدانیم مردم از ما چه انتظاری دارند و بعد بتوانیم بگوییم آیا این مجلس و این نمایندگان موفق بوده‌اند یا خیر؟