فروش گیتارها در انگلستان برای نخستین بار از ۱۰۰‌میلیون پوند هم فزونی یافت که نشان از احیا موسیقی راک در این کشور دارد. در سال ۲۰۰۵ حدود یک‌میلیون گیتار در این کشور فروخته شد که نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۲۰۰هزار گیتار افزایش داشت و نسبت به سال ۱۹۹۹ دو برابر شده بود.انجمن موسیقی که این آمارها را ارائه کرده در این باره گفت: در حال حاضر گیتارها از ارزش بالاتری برخوردار شده‌اند. محبوبیت گیتار در انگلستان به وضوح رو به فزونی است.در ضمن در سال ۲۰۰۵ در مجموع ۴۷۰هزار گیتار باس و برقی و ۵۲۰هزار گیتار آکوستیک به فروش رسید.