یک شرکت معتبر آرایشی و بهداشتی از یک نفر مدیرمالی با مدرک فوق لیسانس حسابداری با ۷ سال سابقه کار (خانم یا آقا) و مسلط به ارائه گزارش‌های مدیریتی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و زبان انگلیسی، یک نفر رییس حسابداری مالی با مدرک لیسانس حسابداری با ۷ سال سابقه کار (خانم یا آقا) و مسلط به حسابداری مالی و زبان انگلیسی، کامپیوتر، ۴ نفر کارشناس حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری با ۲ سال سابقه کار مسلط به حسابداری بازرگانی و کامپیوتر، یک نفر سرپرست انبار با مدرک لیسانس با ۷ سال سابقه کار (آقا) مسلط به اصول انبارداری و سیستم‌های مکانیزه، یک نفر مدیر فروش با مدرک لیسانس مرتبط با ۷ سال سابقه کار (آقا)، مسلط به فروش و نمایندگی و پخش مویرگی، ۸ نفر ویزیتور با مدرک دیپلم با ۳ سال سابقه کار (آقا یا خانم) مسلط به بازاریابی محصولات آرایشی ساکن مناطق مختلف تهران، یک نفر سرپرست طرح و برنامه با مدرک مهندسی صنایع با ۳ سال سابقه کار (آقا یا خانم) و مسلط به نرم‌افزارهای برنامه‌ریزی آشنا به گردش عملیاتی موجودی کالا و انبار، ۲ نفر کارشناس فروش با مدرک لیسانس مرتبط با ۲ سال سابقه کار (خانم) مسلط به فروش نمایندگان، یک نفر مدیر امور اداری با مدرک لیسانس مرتبط با ۱۰ سال سابقه کار (آقا) مسلط به قوانین و کار و بیمه و همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل، ۲ نفر انباردار با مدرک دیپلم با ۲ سال سابقه کار (آقا) آشنا به امور انبار و مسلط به کار با کامپیوتر، ۲ نفر کارگر خدمات با مدرک دیپلم با سال سابقه کار (آقا) با آراستگی لازم و مسلط به پذیرایی، ۳ نفر تحصیلدار با مدرک دیپلم با ۳ سال سابقه کار (آقا) با آشنایی به تهران بزرگ، همراه با موتور، ۳ نفر انتظامات با مدرک دیپلم با ۵ سال سابقه کار (آقا) با آشنایی کامل حفظ حراست و مراقبت دعوت به همکاری می‌کند.متقاضیان می‌توانند مشخصات و سوابق خود را به همراه یک قطعه عکس تا ۱۱ شهریورماه به شماره فکس ۴۴۹۰۵۷۴۲ ارسال کنند و یا با شماره تلفن ۴۴۹۰۳۳۰۳ تماس بگیرند.