شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در نظر دارد، تعداد ۵۰۰هزار قطعه بلیت اعتباری بدون تماس هوشمند موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۱شهریورماه با دردست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۶۰هزار ریال به حساب ۴۵۰۵۴۵۵۱ بانک تجارت شعبه مرکزی به نشانی تهران، بزرگراه رسالت، بعد از چهارراه دردشت، ساختمان‌های مترو، طبقه ششم مراجعه کنند.