سازمان نقشه‌برداری کشور در نظر دارد تعداد ۲۴دستگاه رایانه به همراه تعدادی لوازم جانبی را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۸شهریور ماه به نشانی میدان آزادی، خیابان معراج، اداره تدارکات و سفارشات خارجی مراجعه کنند.