اداره کل مخابرات منطقه ۴ تهران درنظر دارد تعداد ۶۵‌ دستگاه خودرو سبک (شامل سواری و وانت) با راننده برای انجام کار را از طریق مناقصه اجاره کند.

متقاضیان می‌‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰‌هزار ریال به حساب جاری ۹۰۱۰۲‌ بانک ملی شعبه پردیس کد ۱۲۰۱‌به دبیرخانه این اداره کل واقع در بلوار آیت‌ا... کاشانی، بعد از جنت‌آباد، ضلع‌شمالی، میدان پارک ساختمان، شهید کلانتری، طبقه اول، اتاق ۱۰ و پیشنهادهای خود را تا ۱۲‌شهریور ماه به نشانی ذکر شده تحویل دهند.