بانک ملت در نظر دارد، ۱۰دستگاه کاغذ خردکن صنعتی موردنیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۶شهریورماه به نشانی خیابان طالقانی، مقابل ساختمان وزارت نفت، ساختمان شماره ۱۸۵، طبقه ششم مراجعه کنند.