مجتمع دخانیات تهران در نظر دارد ۱۸۰هزار کیلوگرم بوبین کاغذ کرافت ۱۳۰۰میلیمتری ۱۶۰گرمی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۱ شهریورماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۵۰هزار ریال به حساب جاری ۹۰۰۱۰ بانک ملی ایران شعبه دخانیات به دفتر اداره تدارکات مجتمع واقع در خیابان قزوین، مجتمع دخانیات تهران مراجعه کنند.