سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران در نظر دارد مقداری از ضایعات کاغذ باطله، کارتن، کاغذ سفید و روزنامه را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۲۴ شهریور ماه با در دست داشتن فیش بانکی به مبلغ ۲۰هزار ریال به حساب جاری ۹۰۰۷۶ به بانک ملی ایران شعبه میرعماد به دبیرخانه سازمان بازیافت واقع در خیابان بهشتی، خیابان اندیشه، اندیشه ششم غربی، پلاک ۵۲، طبقه اول مراجعه کنند.