شرکت توزیع دارو پخش در نظر دارد کامیون‌های ۶۰۸ و ۸۰۸ مسقف مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۹ شهریورماه به نشانی جاده مخصوص کرج، مقابل بیمه البرز، خیابان شهید عاشری، خیابان جلال، جنب شرکت گواه مراجعه کنند یا با شماره تلفن ۴۴۵۲۵۶۰۳ و ۴۴۵۲۵۶۱۴ تماس بگیرند.