شرکت پشتیبانی امور دام کشور در نظر دارد امور تاسیساتی خود را از طریق مناقصه واگذار کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۱ شهریورماه به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در میدان ونک، برزیل شرقی، پلاک ۲۸ و ۳۰، طبقه اول مراجعه کنند.