شهرداری منطقه ۱۷ تهران در نظر دارد طراحی و اجرای اصلاح هندسی معابر، اجرای اصلاح هندسی، نرده‌گذاری در اطراف میادین و تقاطعات و رفیوژ معابر و نصب و نگهداری پل پیاده همسطح ایستگاه اتوبوس را از طریق مناقصه واگذار کند. متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴ شهریور ماه به واحد قراردادهای منطقه واقع در خیابان ۲۰ متری ابوذر، روبه‌روی بیمارستان ضیائیان، ساختمان مرکزی شهرداری منطقه ۱۷، طبقه دوم مراجعه کنند.