شهرداری منطقه ۳ تهران در نظر دارد بهره‌برداری از بوفه پارک ونک را از طریق مزایده واگذار کند.متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا ۱۸ شهریور ماه به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۳ و امور قراردادهای منطقه ۳ واقع در خیابان دکتر علی شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، طبقه دوم مراجعه کنند.