اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی در نظر دارد تعدادی تجهیزات کلاسی، اداری و آزمایشگاهی را از طریق مناقصه خریداری کند.

متقاضیان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا ۱۴شهریور ماه با شماره تلفن‌های ۶-۳۴۴۳۰۹۳-۰۴۴۱ واحد قراردادهای این اداره کل تماس بگیرند.